Wat vertellen jeugdboeken over leeftijd?

Zijn kinder- en jeugdboeken alleen voor kinderen? Of gaan ze vooral over kinderen? Zijn er alleen jonge, of ook oudere helden? Waarom lezen sommige volwassenen nog graag jeugdboeken? En doen schrijvers vooral waar ze zelf zin in hebben, of houden ze rekening met jonge lezers? In de jeugdliteratuur en daarbuiten leven allerlei ideeën over leeftijd. Aan de Universiteit Antwerpen proberen wij zulke denkbeelden te achterhalen.


Wij willen met dit project, ‘Constructing Age for Young Readers’ (CAFYR), gesprekken over leeftijd stimuleren. Zo kan er meer aandacht gaan naar de gelijkenissen en de verschillen tussen mensen in alle fasen van het leven. Specifieker willen we weten welke ideeën over leeftijd in Britse, Nederlandse en Vlaamse jeugdboeken te ontdekken zijn en hoe die tot stand komen. Vier aandachtspunten sturen ons onderzoek:

Auteur

Heeft de leeftijd van de auteur een effect op de weergave van leeftijd?

Doelpubliek

Passen auteurs de stijl en inhoud van het boek aan de leeftijd van het doelpubliek aan?

Lezers

Lezen mensen van verschillende leeftijden een boek anders?

Bewerkingen

Wat gebeurt er met opvattingen over leeftijd als jeugdboeken bewerkt worden tot film, televisiereeks, theaterstuk, strip of game?

We bestuderen 800 kinderboeken. Om dat omvangrijke corpus te analyseren, zetten we verschillende methodes in, waaronder computerprogramma’s voor digitale tekstanalyse, interviews met auteurs en gesprekken met lezers van verschillende leeftijden.

Nieuws

Wil je graag meewerken aan dit onderzoek?

We zijn op zoek naar vrijwilligers.