Verklarende woordenlijst

stylometrie

Met stylometrie wordt de stijl van een werk of een auteur in kaart gebracht. Digitale technieken zoeken patronen in woord- en zinslengte, het gebruik van leestekens, van functiewoorden (zoals lidwoorden, voegwoorden en voorzetsels), van een bepaalde spelling, de keuze van uitdrukkingen en synoniemen enz.

topic modelling

Met deze techniek graven we in de tekst naar thema’s die vaak terugkeren. De computer wordt geleerd om clusters te maken van woorden die vaak in elkaars nabijheid voorkomen in teksten. Die ‘word clouds’ kunnen dan worden toegepast op andere teksten om bepaalde thema’s op te sporen. Zo leren we bijvoorbeeld dat het in kinderboeken vaak over voeding gaat. Honger?