Resultaten

Een belangrijk deel van het CAFYR onderzoeksproject is het delen van onze bevindingen met een zo breed mogelijk publiek. Dit doen we via vakbladen en gespecialiseerde tijdschriften, evenals in andere media. Deze website staat ons ook toe om zowel de auteursinterviews te delen die Vanessa Joosen afnam voor haar deel van het onderzoek, als de data omtrent leeftijdsgebonden kenmerken van fictieve personages die Lindsey Geybels genereerde uit een groot deel van het corpus. Omdat transparantie voor ons een belangrijke waarde is in het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, delen we ook een overzicht van de bronnen waar we als team gebruik van maken. Sommigen hiervan citeren we in onze publicaties, terwijl andere dienen als inspiratie zonder rechtstreeks verbonden te zijn aan een publicatie.