Studeren bij het CAFYR-team

- Yu Peng

Sinds ik mij een jaar geleden bij het CAFYR-team aansloot, is de tijd snel gegaan. Ik heb veel nieuwe ervaringen opgedaan in Antwerpen en het is geweldig om deel uit te maken van het CAFYR-team. Voordat ik naar België reisde, had ik weinig tot geen ervaring met digital humanities en Engelse literatuurstudie. Het afgelopen jaar leerde ik echter veel bij; het CAFYR-team gebruikt digitale hulpmiddelen in hun onderzoek en opereert op het scherpst van de snede van het vakgebied. Om hun onderzoek onder de aandacht te brengen en gelijkgestemde onderzoekers samen te brengen, organiseerden ze in oktober 2020 de eerste internationale conferentie over “Children’s Literature and Digital Humanities”. Door het coderen van eigen programma’s en het opzetten van creatieve onderzoeksmethoden bestudeert het team niet alleen tekstuele informatie, maar vinden ze ook manieren om illustraties in kinderboeken te analyseren. Bovendien heeft het team nauwe banden met andere DH-projecten binnen en buiten de Universiteit Antwerpen, wat mij de kans geeft een breder gebied te bestuderen en verschillende lezingen en presentaties bij te wonen. Tijdens dit eenjarige bezoek is mijn kennis van DH aanzienlijk toegenomen en kon ik als gevolg een DH-review paper schrijven. De ervaring daagde me ook uit om belangrijke bijdragen aan de studie van Engelse literatuur te lezen. De academische schrijfstijl van literatuurstudies in het Engels is heel anders dan wat ik in het Chinees heb geleerd. Deze, voor mij nieuwe, manier van schrijven begrijpen en combineren met wat ik gewend ben te lezen, was een moeilijk maar interessant proces. Het heeft me alternatieve denkwijzen uit verschillende culturen laten zien, wat mijn onderzoeksgeest zeker heeft verruimd.

Alle ervaringen die ik tijdens mijn onderzoeksverblijf heb opgedaan, zijn voor een groot deel te danken aan de steun van de leden van het CAFYR-team. Het zijn allemaal getalenteerde en ondersteunende collega’s en mentoren. Vanessa begeleidde mijn onderzoekspaper en studieproces en bood me een aantal gelegenheden aan om lezingen bij te wonen en te communiceren met verschillende academici. Ze aarzelde ook nooit om mij leesmateriaal uit te lenen of advies te geven over zowel professionele als persoonlijke levenskeuzes. De andere collega’s, zowel van het CAFYR-team als van het bredere onderzoeksteam jeugdliteratuur, zijn allemaal warme mensen die graag hun kennis, gedachten, materiaal, eigen papers en levenservaring delen. De sfeer is altijd warm en vriendelijk. Voordat ik naar de universiteit kwam, was ik erg nerveus om als student naar een volledig onbekend land te verhuizen. Dat ik daar zulke warme mensen heb leren kennen, heeft deze overgang zeker verlicht.

Last but not least wil ik mijn ervaring als deelnemer aan de Children’s Literature Summer School delen. Hoewel het onderwerp ook wordt onderwezen in het bachelorprogramma van de universiteit, doet het onderzoeksteam jeugdliteratuur veel moeite om ook daarnaast liefhebbers en onderzoekers van jeugdliteratuur een platform te bieden om te leren, te communiceren en te delen. Elk jaar delen vooraanstaande onderzoekers uit verschillende onderzoeksdisciplines en culturele achtergronden hun methoden, delen auteurs van jeugdliteratuur hun creatieve percepties, en delen mensen met verschillende achtergronden gerelateerd aan het vakgebied hun gedachten op de zomerschool. Het is geweldig om van onderzoekers, schrijvers, dichters, illustratoren, vertalers, bibliothecarissen, leraren en studenten tegelijkertijd over zoveel verschillende aspecten van jeugdliteratuur te leren en een uitgebreidere kennisstructuur te krijgen. Naast de lezingen en praktische workshops heb ik genoten van de vele gelegenheden om meer informele gesprekken te voeren tijdens de pauzes en sociale activiteiten. De organisatoren van de zomerschool gaan verder dan de puur academische kant van het evenement en laten zien dat ze echte levensgenieters zijn! Zo creëerden ze bijvoorbeeld een magische stadswandeling voor de deelnemers om verschillende geheimen van hun stad te ontdekken en te genieten van haar charmante sfeer. Het was geweldig om deze historische stad vanuit zowel toeristisch als wetenschappelijk oogpunt te zien.

Het afgelopen jaar heb ik veel ups en downs meegemaakt. Het onderzoeksteam jeugdliteratuur en de leden van het CAFYR-project hebben mij hun passie voor de academische wereld en het leven getoond, en hun kracht en steun in moeilijke tijden. Deel uitmaken van deze groep is de moeite waard en ik ben blij dat ik nog wat tijd over heb om van hen te leren en met hen te studeren.


Yu Peng is een gastonderzoeker van de universiteit van Lanzhou in China, die een doctoraat schrijft over Chinese kinderliteratuur. Ze heeft zelf ook verschillende kinderboeken geschreven, waaronder Make Myself a Wish (koop de Chinese versie hier) en Legend China: Gansu Stories, en heeft meer dan 50 korte verhalen en gedichten gepubliceerd.