Hoe verenig je verschillende domeinen die leeftijd onderzoeken?

De vakgebieden die onderzoek doen naar kindertijd, leeftijd en jeugdliteratuur blijven relatief gescheiden, ondanks hun gedeelde interesse in leeftijd, vooroordelen en agency. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de uiteenlopende definities en toepassingen van begrippen als ‘ageism’, ‘aetonormativity’, ‘adultism’ en ‘childism’ die in deze velden gehanteerd worden. In dit artikel gebruikt Vanessa Joosen het concept ‘childism’ (John Wall) om te wijzen op de voordelen die een samenwerking tussen deze vakgebieden met zich zou meebrengen, voornamelijk bij onderzoek naar relaties tussen generaties. Aan de hand van The Granny Project (1983) van Anne Fine toont ze bovendien aan dat jeugdboeken zelf kunnen bijdragen aan de paradigmaverschuiving die Wall voor ogen heeft. Fine’s roman over het verzet van vier kinderen tegen de plannen van hun ouders om hun oma naar een rusthuis te brengen, getuigt van een geloof in de agency van jonge lezers. Het potentieel van begrip tussen generaties, dat Wall centraal stelt in zijn concept van ‘childism’, komt ook sterk naar voren.

Joosen, Vanessa. Connecting Childhood Studies, Age Studies and Children’s Literature Studies: John Wall’s Concept of Childism and Anne Fine’s The Granny Project

Barnboken, vol. 45, 2022.

doi: 10.14811/clr.v45.745