CAFYR op het VAL Symposium 2022

‘De klimaatverandering confronteert de mensheid met het grootste vraagstuk ooit dat een collectieve oplossing vergt, een probleem met zowel intra- als intergenerationele dimensies.

Dit stelt filosoof Dale Jamieson (2014, 61, vertaling door VAL). Dat vraagstuk is dit jaar het vertrekpunt voor het VAL-symposium, dat op vrijdag 25 november plaatsvindt aan de UGent. Het jaarlijkse symposium van de Vlaamse Vereniging voor Algemene en Vergelijkende Literatuurwetenschap (VAL) wil een platform bieden aan individuele onderzoekers en onderzoeksgroepen uit Vlaanderen en Brussel. Deze editie vestigt de aandacht op de intergenerationele dialoog over klimaatcrisis en hoe die voorgesteld wordt in literatuur, een uitgewezen kans voor het CAFYR-team om hun kennis over intergenerationele relaties in jeugdliteratuur te delen. Op het programma staat een keynote door onze projectleider, Vanessa Joosen, getiteld ‘The Merits of Big and Small: Children’s Literature, Intergenerational Relationships and Climate Change’ (‘De verdiensten van groot en klein: kinderliteratuur, intergenerationele relaties en klimaatverandering’). Tijdens deze lezing gaat Vanessa op zoek naar hoopvolle afbeeldingen van wat doorgaans wordt voorgesteld als een deprimerende situatie.

Erg fijn aan het VAL-symposium is dat er telkens ook tijd wordt vrijgemaakt voor lopend onderzoek buiten het thema. Zo werd ons team uitgenodigd om een rondetafelgesprek te organiseren met collega’s van Universiteit Antwerpen en UGent over methodologie in het onderzoek naar jeugdliteratuur. Doctorandus Leander Duthoy zal zijn ervaringen met reader response theory toelichten. Hij vertelt hoe hij interviews gebruikt om meer zicht te krijgen op hoe verschillende generaties van lezers leeftijd in een boek interpreteren. Doctoranda Lindsey Geybels werkt in haar doctoraat met digitale methodes om de leeftijd van personages vanuit verschillende invalshoeken te onderzoeken. Zij zal enkele van deze methodes toelichten. Twee collega’s van het team jeugdliteratuur sluiten ook aan; Maureen Hosay werkt in haar doctoraat met multimodaliteit en bespreekt tijdens de rondetafel enkele uitdagingen waarmee zij in de beginfase van haar project mee geconfronteerd werd. Andrea Davidson, die haar doctoraat verdedigt op 9 januari 2023, gebruikt leeftijdsgerichte genetische kritiek in haar onderzoek. Tijdens het symposium licht zij deze combinatie van leeftijdsstudies en genetische literatuurstudie toe. Het gesprek, waaraan ook Elly McCausland van UGent deelneemt, wordt in goede banen geleid door CAFYR post-doc Emma-Louise Silva en Marco Caracciolo (UGent).

Voorts staat er op het programma een Engelstalig en een Nederlandstalig panel over de klimaatcrisis en een afsluitende keynote van Sarah Falcus (University of Huddersfield).

Bron: Jamieson, Dale. Reason in a Dark Time: Why the Struggle Against Climate Change Failed – and What It Means for Our Future. Oxford University Press, 2014.